Với sự ra đời của động cơ phản lực, Titan đã được sử dụng trong các hợp kim mới và các công nghệ tiên tiến để đáp ứng hiệu suất nhiệt độ cao, leo kháng, sức mạnh và cấu trúc ngành luyện kim. Titan của sức mạnh để tỷ lệ trọng lượng, nhiệt độ cao tuyệt vời đặc điểm và chống ăn mòn tự nhiên cho vay kim loại này để ứng dụng động cơ máy bay.