Titan chính nó là không độc hại và cũng bây giờ tìm thấy trong một loạt các sản phẩm tiêu dùng như đồ trang sức, xem trường hợp, kính mắt, xe đạp, cắm trại bánh và đồng hồ. Ngành công nghiệp sân đã tìm thấy rằng người đứng đầu câu lạc bộ nhẹ Titan có thể lớn hơn những người làm bằng thép, mở rộng "ngọt tại chỗ" của câu lạc bộ và do đó tăng khoảng cách và độ chính xác