Người bạn thân ,


Do vật liệu Titan được áp dụng trong các lĩnh vực, khi bạn đang tìm kiếm một đặc biệt kích thước hoặc hình dạng của Titan, chúng tôi muốn thử sản xuất nó cho bạn. Nếu nó là sản phẩm thường xuyên của bạn, chúng tôi sẽ sản xuất nhiều hơn để giữ vào cổ phiếu. Khi bạn cần loại vật liệu titan, chúng tôi có thể tàu nó với không có thời gian chờ đợi.


Chúng tôi cung cấp máy bộ phận dịch vụ. Xin vui lòng gửi chi tiết bản vẽ và yêu cầu của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và cải thiện sản xuất của bạn.


Chúng tôi hy vọng để mở rộng kinh doanh với bạn sức khỏe một cách!


Trân trọng


Funsheng Titan