Tantali ống (2)

Thông tin cơ bản


Sản phẩm mô tả - tantali ống liền mạch (ASTM B521 - 98 UNS lớp R05200)
Tantali mao mạch ống/ống (ASTM B521 - 98 UNS lớp R05200)
OD1.0 lên đến 2.0 mm x WT 0.2 đến 0.35 mm x chiều dài 1 mét, max.

-Tantali Dàn ống/pipe(ASTM B521-98 UNS Grade R05200)
OD2.0 lên đến 38 mm x WT 0.2 đến 5 mm x chiều dài 6 mét tối đa.

-Tantali hàn ống (ASTM B521 - 98 UNS lớp R05200)
OD10 lên đến 38 mm x WT 0.2 đến 5 mm x chiều dài 6.20 m tối đa.