Titan là nguyên tố phổ biến thứ chín trong lớp vỏ trái đất. Sự phong phú này và tình trạng của nó như là một kim loại ăn mòn kháng, mạnh mẽ đã hạ cánh xuống nó nhiều ứng dụng công nghiệp, nơi mà các tính năng tốt nhất có thể được hoàn toàn bị lợi dụng. Việc sử dụng bao gồm máy bay động cơ, máy phát điện, xử lý hóa chất, dầu khí, ô tô, năng lượng địa nhiệt, nhiệt trao đổi hệ thống và vật liệu tổng hợp vv. Bởi vì Titan chính nó là không độc hại và không bị từ chối bởi cơ thể, các ngành công nghiệp y tế đã chấp nhận nó cho cấy ghép chẳng hạn như thay thế hông và khớp.