Thiểm Tây Fusheng Titan ngành Co. Ltd là một trong những tốt nhất Trung Quốc Titan xe đạp khung phần các nhà sản xuất và nhà cung cấp, và cũng một công ty chuyên nghiệp và nhà máy, chào mừng đến với Titan bán buôn xe đạp khung phần sản phẩm từ chúng tôi.